VVS Företag

FÖRETAGARE ELLER FASTIGHETSÄGARE

Effektiv service och regelbundet underhåll är ofta lika viktigt som själva grundinstallationen. Därför har Rörbjörnen byggt upp en stark serviceorganisation.

hands-on-blueprints_925x.jpg

Företagets ambition är att med specialutbildad personal alltid ge kunderna bästa möjliga service.

Vi jobbar med både privata och offentliga fastighetsägare vi kan byta ut stammar och renovera alla badrum eller agera som servicepartner dit hyresgäster eller fastighetsskötare kan vända sig när element strular eller kranar droppar.

Oavsett vilken storlek ditt projekt har, så hjälper vi dig med allt ifrån att ta en hel entreprenad för ett stort installationsjobb eller agera som servicefunktion till hyreshus, där problem med kranar och element kan vara vanliga problem. Vi kan också gå in och vara partners när det rör sig om större jobb som att installera flera hundra badrum.

FÖRSTUDIER OCH RÅDGIVNING

Vi börjar alltid med att sätta oss in i förutsättningarna. Olika typer av projekt innebär olika möjligheter och utmaningar. ROT skiljer sig från nybyggnation. Ett hem skiljer sig från en kontorsfastighet. Allt för att kunna föreslå rätt lösning avseende material, metod, teknik, entreprenadform, klimatbelastning, tid och ekonomi.

Installatörerna är vår ryggrad. Med skickliga och säker-vatten certifierade VVS-hantverkare utför vi alla typer av installationer. Stort som smått. Ett tappvattensystem, en toalett eller en värmepump, inga problem. Alla jobb utförs med garantier och gällande försäkringar.

FÖR FASTIGHETSÄGARE

Det är ett stort ansvar att förvalta en fastighet. VVS är en del av underhållet och viktigt att se över eller förbättra. Det finns både vatten och energikostnader att spara. Justering och besiktning av värmeanläggningen inför vinter kan säkra och minimera energiförluster. Med tiden blir stammar och rör sämre.

Är du fastighetsägare och funderar på att se över energiförvaltningen ska du prata med oss. Med stor chans är det möjligt att du kan minska på kringarbete gällande VVS. Boka en besiktning och ta en dialog med oss om dina tankar. Vi hjälper dig med förbyggande service för att förbygga problem och går igenom värmesystemet för optimal drift och energibesparingar. Det hjälper att både spara på kostnader och miljön.

DITT NATURLIGA VAL

RB Logga5.jpg

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare vet att löpande förbättringar, kompletteringar, ombyggnader, upprustning av lokaler och hyresgästanpassningar är nödvändiga. Vilken situation just ni står för vet vi inte, men vi ser oss som det naturliga valet av lokal samarbetspartner när det gäller kundanpassade lösningar inom VVS.