Oscar Properties

Vi har fått ett akut uppdrag att färdig ställa fastigheten Industriverket som skall bli bostäder och ägare är Oscars Properties, då det blev problem med den förra VVS firman. Det är Jan och Jacke som sköter uppdraget och i övrigt så har vi hyrt in personal. Uppdraget är på löpande räkning.