Brick by Brick

Vi har ny startat ett systerföretag som skall syssla med installationssamordning. Företaget heter Brick by Brick och ni kan gå in på hemsidan www.brickbybrick.se och kolla runt. Vi ser vissa synergier och ett stort behov av denna kompetens i marknaden. Vi kommer att anställa folk och då främst vvs montörer som vill vidareutveckla sig till installationssamordare.
Två utav våra montörer kommer att gå en installationssamordningskurs på tre dagar och det är Jan och Jacob.