Största ordern

Vi har nu fått vår största order någonsin och det är kv Blästern.
Beställare är Kungsleden storstad AB  / Forsen projekt
Det som skall göras är Rördragning stråk, värme, avlopp i 3 plan, Stor-kök, hotellrum, bar / cafe
Detta skall drifta ca 260 hotellrum.
Start februari 2018 och skall vara klart december 2018