VVS Entreprenad

Rörbjörnen utför VVS entreprenader såsom total- och generalentreprenader. Våra uppdrag är ny- och ombyggnationer av fastigheter inom fastighets-, industri- och energisektorn.

Vi erbjuder våra kunder en hög service, lyhördhet och ansvar och vi har de certifieringar som krävs för ett genomföra trygga installationer. Genom lång erfarenhet av branschen vet vi vilka tekniska lösningar som ger bäst resultat och är ekonomiskt fördelaktiga för våra kunder.

Vi utför våra åtaganden så att de överensstämmer med våra kunders krav, önskemål och förväntningar.

Våra kunder kan anlita oss utan att tvivla på vår kompetens och genom vårt agerande skapar vi långvariga kontakter där våra kunder kan vara säkra på att vårt företag och våra tjänster ständigt utvecklas och förbättras.

Till vår hjälp att uppfylla ovanstående åtaganden har vi en engagerad personal som tillsammans hjälper oss att fortsätta som ett konkurrenskraftigt företag.

Vi har även stor erfarenhet av projektering, installation och service inom VVS. För våra kunder betyder det i sin tur trygghet samtidigt som de kan spara pengar och tid. Vi har stor erfarenhet av underhåll och service i både små och stora uppdrag för bostäder, kommersiella och offentliga lokaler.

Vi har automationslösningar för styrning och övervakning av fastigheters energisystem och specialistkompetens främst inom energibesparande åtgärder.

Nyckelfaktorer/varför RörBjörnen

RB Logga5.jpg

Vi gör tillvaron/livet enkelt för våra kunder och projektledare genom att;

  • våra montörer har en hög kunskaps nivå
  • vi levererar hög kvalitet på utförande och administration & kommunikation
  • vi har en bra dokumentationshanteringen
  • vi har hög kvalite och intern kontroll
  • vi har glada och trevliga montörer
  • vi ligger i framkant med digitala hjälpmedel

Våra montörer är fullt kapabel att projekt leda små & mellanstora entreprenader, med ur/äta hantering samt handling/ritningsförståelse, hanterar byggmöten osv..., de är bra på kommunikation i tal och skrift.

Skicka in en offertförfrågan om du vill anlita en VVS montör som har den erfarenhet och kompetens som krävs för en trygg installation. Du är även välkommen att ta kontakt med oss om du vill ha mer information kring våra tjänster.


Några återkommande partners inom entreprenad

 

Oscar Properties

Forsen projekt

Rydbergs Bygg

RO-Gruppen

Fortifikationsverket

Noccon

Riba


Några UTVALDA Referens entreprenader

 

 

Kv Blästern

Utförandentreprenad, Ombyggnation till 260 st hotellrum

Industriverket

Utförandentreprenad löpande, Ombyggnation till 85 st lägenheter

Kv Blästern UC

Utförandentreprenad, Ny Fjärrkylecentral & Fjärrvärmecentral

Kv London 5

Totalentreprenad, Renovering källare, Byte av spill o dagvattenledningar

COOP

Totalentreprenad, Moderisering av 10 st butiker

G:a Länsstyrelsen

Löpandeavtal, Ombyggnation till skola

Kv Eldröret

Utförandentreprenad, Nyproduktion till LSS Boende

Vattmyraäng

Totalentreprenad, Nyproduktion till 18 st kedjehus

Brahegatan 44

Totalentreprenad, Stambyte

Stockholm Stad

Totalentreprenad, Energiprojekt värmepumpar